Suport social

Treballem en paral·lel l’estratègia i l’emergència. Una persona no pot trobar feina (en condicions d’igualtat) si no té cobertes determinades necessitats socioeconòmiques. En cas contrari, aquestes, condicionarien la seva “ocupabilitat. És per això que treballem per alleugerir pressions en temes com vivenda, transport o salut perquè les persones puguin seguir un itinerari d’inserció, sense pressions afegides i siguin capaces de centrar-se en el seu pla de millora personal i professional.

Així doncs, el repte és doble: incidir en la inserció laboral com a pal de paller de la inclusió social i al mateix temps garantir l’estabilitat en l’itinerari i prevenir els processos d’exclusió.

Cal matisar que els projectes de Suport Social es realitzen totalment o parcialment amb recursos comunitaris i estan condicionats a un pla de treball.

sense suport

INTERVENCIÓ INDIVIDUAL

Oferim una atenció integral posant especial atenció a les necessitats individuals i familiars.

intervenció individual

COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES

Intervenim en l’emergència social perquè aquesta no condicioni l’estratègia ocupacional.

economat solidari

ECONOMAT SOLIDARI

És un economat gestionat per voluntaris/àries en què mitjançant una moneda social, “el veí”, es poden adquirir productes d’alimentació i higiene.

FONS SOCIAL

Caixa de resistència que des del suport econòmic facilita la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones.

fons social
fuel poverty

FUEL POVERTY

Eines i assessorament per reduir i adequar l’import de les factures del gas i la llum a les necessitats reals de consum.
* Si vols saber més entra a la web d’energia justa  i/o descarregat el díptic informatiu.

CANALLA ACTIVA

Programa d’ajuts específicament dirigits a menors que afavoreix que l’espiral de la vulnerabilitat no es reprodueixi.

canalla activa

ECONOMAT SOLIDARI

És un economat gestionat per voluntaris/àries en què mitjançant una moneda social, “el veí”, es poden adquirir productes d’alimentació i higiene.

FONS SOCIAL

Caixa de resistència que des del suport econòmic facilita la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones.

FUEL POVERTY

Eines i assessorament per reduir i adequar l’import de les factures del gas i la llum a les necessitats reals de consum.
* Si vols saber més entra a la web d’energia justa  i/o descarregat el díptic informatiu.

CANALLA ACTIVA

Programa d’ajuts específicament dirigits a menors que afavoreix que l’espiral de la vulnerabilitat no es reprodueixi.