Projectes

ÚS PROBLEMÀTIC DE LES DROGUES

Projecte d’inserció sociolaboral per a persones amb problemes d’alcoholisme i drogodependències. 2013-2016

 • COL·LECTIUS: persones que han fet un us problemàtic de drogues en fase de tractament avançat
 • IMPACTE: 115 persones ateses 35 insercions.
 • EIXOS D’INTERVENCIÓ
  • Programa pre-laboral de millora de la ocupabilitat
  • Itinerari formatiu: curs d’auxiliar de cuina i curs de carretoner
  • Itineraris individuals d’orientació i inserció laboral

Projecte Inser-Lab per a persones en fase de consum actiu 2012-2017

 • Col·lectius: persones en consum actiu derivades dels dispositius de reducció de danys d’ABD.
 • IMPACTE: 81 persones participants. 100% millora aspectes de salut, el 35% inicien tractament per l’addicció, 10% aconsegueix iniciar contactes amb el món laboral.
 • EIXOS D’INTERVENCIÓ
  • Taller de millora del grau de l’ocupabilitat
  • Activitats pre-laborals
   • Activitat pre laboral: Agents de salut
   • Activitat pre laboral: Assistència al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona
   • Activitat pre-laboral de Fotografia Social: Fusió
  • Itineraris individuals
   • Salut
   • Social
   • Competencial
   • Ocupacional

DONES EN SITUACIÓ D’ESPECIAL VULNERABILITAT

Programa Clara: Inserció dones en situació de especial vulnerabilitat personal, social i laboral. 2015

 • COL·LECTIU: dones monomarentals d’origen estranger beneficiàries de renda mínima d’inserció derivades dels Serveis Socials
 • IMPACTE: 20 persones ateses 5 insercions.
 • EIXOS D’INTERVENCIÓ
  • Itineraris individuals d’orientació i inserció laboral
  • Itineraris formatius

FORMACIÓ DUAL: CAPACITACIÓ I TREBALL

Pla d’inserció laboral i lluita contra la pobresa energètica impulsat per l’Ajuntament de Barcelona amb la coordinació tècnica d’ABD. 2016-Actualitat

 • COL·LECTIU: Usuàries dels CSS i participants del Programa Làbora Preferentment majors de 45 anys i en situació atur de llarga durada
 • IMPACTE: 160 insercions
 • EIXOS D’INTERVENCIÓ
  • Itinerari formatiu
  • Pla ocupacional: contractació directa i seguiment
  • Itineraris individuals d’orientació i inserció laboral

AUTOOCUPACIÓ: ENERGIA ACTIVA

Projecte impulsat per ECOSERVEIS, ABD i LAB COOP que pretén acompanyar en la creació d’una cooperativa de gestió energètica a persones que s’han ocupat en els plans ocupacionals de lluita contra la pobresa energètica.

 • COL·LECTIU: persones en situació de vulnerabilitat social que han participat en els plans d’inserció laboral i lluita contra la pobresa energètica.
 • IMPACTE: 5 persones
 • EIXOS D’INTERVENCIÓ:
  • L’emprenedor i la idea de negoci
  • Competències de la persona emprenedora
  • Formes jurídiques
  • El cooperativisme
  • Tràmits de constitució
  • Recursos i fonts de finançament
  • Constitució