Participació

Comunitat Activa incorpora la participació comunitària en la seva metodologia, tant en la dimensió organitzativa com en la atenció a persones (incloem intercanvis comunitaris com a part del pla de treball).

La participació activa del barri no tan sols fa el projecte més sostenible, coherent i legítim sinó que sustenta bona part dels projectes de suport social. Aquests estan vinculats a un pla de treball i en determinats casos a la realització d’intercanvis comunitaris mitjançant LA CAIXA DEL TEMPS.

CAIXA DEL TEMPS

És el projecte a través del qual articulem el sistema de retorn de les ajudes socials, no partim de la idea de deute sinó de corresponsabilitat. És a dir, si s’ajuda a una persona o una família per exemple a fer front a una factura de lloguer, s’aposta per implicar-la en el retorn d’aquest ajut per mitjà de les seves capacitats i de la participació voluntària.

acord

Després de l’ajuda social i de determinar el retorn comunitari, es treballa amb la persona la disponibilitat i els espais de participació que li poden ser SIGNIFICATIUS.

Aquesta forma de fer, ajuda a dignificar les situacions de precarietat que moltes vegades venen donades per un context altament competitiu. Alhora, la participació, ens ofereix un espai fantàstic per entrenar un seguit de competències perfectament transferibles al mercat laboral (autoestima, iniciativa, organització, responsabilitat…etc) i per millorar la “xarxa” de les persones ateses (trencant situacions d’aïllament i solitud).

Es busquen espais on la persona pugui realitzar les accions plantejades. Aquests espais poden ser propis o extern (amb d’altres entitats, persones…etc). S’acorden els terminis i els temps.

temps

El funcionament és molt semblant al dels bancs del temps: es consensuen les possibles àrees de participació amb la persona i el percentatge de retorn de l’ajut (els ajuts poden ser becats, 100% devolució o de sistema MIXTE que és el més comú).

Hem establert un sistema de canvi en què una hora de treball equival a 10 euros.

connexió

Connectem activitats i persones per posteriorment realitzar una avaluació del procés participatiu que incorporem al seguiment de la persona.

Les accions d’intercanvi es defineixen tenint present les capacitats individuals (experiències significatives) i poden realitzar-se tant a la pròpia entitat o en d’altres. Algunes de les activitats dutes a terme han estat:

Després de l’ajuda social i de determinar el retorn comunitari, es treballa amb la persona la disponibilitat i els espais de participació que li poden ser SIGNIFICATIUS.

Es busquen espais on la persona pugui realitzar les accions plantejades. Aquests espais poden ser propis o extern (amb d’altres entitats, persones…etc). S’acorden els terminis i els temps.

Connectem activitats i persones per posteriorment realitzar una avaluació del procés participatiu que incorporem al seguiment de la persona.

SERVEIS INTERCANVIABLES BENEFICIS DELS INTERCANVIS COMUNITARIS
Acompanyament a tràmits i gestions Millora l’autoestima i les competències personals
Serveis basats en habilitats personals (costura, petites reparacions, serveis de traducció…) Afavoreix l’accés a productes de primera necessitat fomentant l’apoderament
Serveis de logística i neteja Visibilitza i recompensa els treballs de cura a la Comunitat (ESS)
Recollida de donacions Contribueix el coneixement interpersonal i veïnal trencant situacions d’aïllament
Serveis de lectura a domicili Promou espais de reconeixement mutu
Participació logística i de suport en esdeveniments Afavoreix la resiliència i resistència comunitària (BÉ COMÚ)
Tasques de suport a entitats…etc Millora l’autoestima i les competències personals
Impuls d’iniciatives comunitàries Fomenta la intel·ligència col·lectiva

IMPLICACIÓ COMUNITÀRIA I GOVERNABILITAT LOCAL

La definició de projectes tenint presents les aportacions del veïnatge és una particularitat del nostre programa i tot un luxe de què ens fem ressò. Facilitem el dret de les persones a participar en la definició de polítiques socials i polítiques de vida fet que ens permet treballar la inclusió en un sentit ampli i la corresponsabilitat a l’hora d’acostar-nos a les problemàtiques dels barris.

Comunitat Activa compta amb un grup motor de veïnes i veïns del barri que no només realitzen activitats voluntàries sinó que participen en la direcció compartida del projecte.

Fomentem la participació activa de la ciutadania i de les persones ateses en el disseny i execució de programes