Organització

En el dia a dia dels Programes Comunitat Activa intervenen diferents actors que treballen de manera entrellaçada:

  • ABD aporta la solvència tècnica, la trajectòria i la capacitat d’impuls.
  • El veïnat ajuda amb el seu suport, les seves idees i la seva participació.
  • Les empreses, administracions i organitzacions promouen polítiques actives d’inclusió i el treball en xarxa.

El resultat és un teixit d’accions que té com a objectiu principal l’atenció directa i integral a persones i famílies.

MODEL ORGANITZATIU:

Factors

“Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món”

E. Galeano