Inserció socio-laboral

A Comunitat Activa plantegem la Inserció laboral com a eix conductor del projecte, ja que estar exclòs de l’esfera econòmica suposa estar exclòs de la resta d’esferes socials.

L’itinerari individual d’inserció és divideix en 3 fases diferenciades:

Fase Exploratòria: presa de contacte i adequació de la persona al recurs. Es realitza una entrevista d’acollida i un diagnòstic d’ocupabilitat que determinarà el punt de partida. A partir d’aquí s’acorda un pla de treball adaptat a situacions i característiques concretes.

Seguiment: Intervenció, acompanyament i supervisió. Oferim un acompanyament tutoritzat que permet a la persona conèixer i potenciar les seves competències, desenvolupar-se de manera autònoma en la cerca de feina i prendre decisions en relació al seu futur. A més, amb el suport de les professionals, s’estableix un full de ruta individualitzat articulat per recursos que facilitin la inserció laboral: borsa de feina Incorpora, possibilitat de realitzar formacions, de participar de les aules de recerca activa, recursos de suport socials, derivacions a recursos externs…

Tancament: Accés i manteniment del lloc de feina. L’objectiu final del programa és aconseguir que les persones no només trobin una “feina adequada” sinó que puguin mantenir-la. Per tant, qualsevol inserció no suposa el tancament del cas (la feina ha de ser suficient) i el fet de signar un contracte tampoc implica la finalització del procés (s’ha de garantir la correcta adaptació al lloc de feina).

Realitzem itineraris individuals d’orientació i inserció adaptats a les persones

Afavorim la millora de l’ocupabilitat dels col·lectius amb majors dificultats

 • Aturats de llarga durada
 • Beneficiaris de RMI
 • Persones amb discapacitat
 • Persones d’origen immigrant
 • Persones que han fet un us problemàtic de les drogues
 • Majors de 45 anys
 • Dones víctimes de violència de gènere
 • Famílies monoparentals
 • Joves

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I DE FORMACIÓ

Promovem l’adquisició d’eines, habilitats i competències per afrontar amb èxit el procés

AULES DE RECERCA ACTIVA DE FEINA I SEGUIMENT GRUPAL

Espais grupals de suport a la recerca activa de feina on, de forma transversal, es posen en joc estratègies per superar les dificultats individuals i potenciar els recursos personals a partir de les experiències comunes.

aules recerca
alfabetització digital

ALFABETITZACIÓ DIGITAL

Formació dirigida a persones sense coneixements d’ús de les TIC que articula els continguts digitals al voltant de la recerca de feina.

CLUBS DE CONVERSA EN CASTELLÀ/CATALÀ

Mitjançant l’oralitat es treballa per millorar la capacitat comunicativa dels/les participants.

club conversa
càpsules formatives

CÀPSULES FORMATIVES DE MILLORA DE L'OCUPABILITAT

Són sessions formatives, que s’organitzen de forma modular, que tenen com a finalitat l’adquisició o millora de competències transversals i d’accés al mercat laboral.

ITINERARIS FORMATIUS

 • Formació professionalizadora i/o especialitzada
 • Acompanyament a l’acreditació de competències
itinerari formatiu

AULES DE RECERCA ACTIVA DE FEINA I SEGUIMENT GRUPAL

Espais grupals de suport a la recerca activa de feina on, de forma transversal, es posen en joc estratègies per superar les dificultats individuals i potenciar els recursos personals a partir de les experiències comunes.

ALFABETITZACIÓ DIGITAL

Formació dirigida a persones sense coneixements d’ús de les TIC que articula els continguts digitals al voltant de la recerca de feina.

CLUBS DE CONVERSA EN CASTELLÀ/CATALÀ

Mitjançant l’oralitat es treballa per millorar la capacitat comunicativa dels/les participants.

CÀPSULES FORMATIVES DE MILLORA DE L'OCUPABILITAT

Són sessions formatives, que s’organitzen de forma modular, que tenen com a finalitat l’adquisició o millora de competències transversals i d’accés al mercat laboral.

ITINERARIS FORMATIUS

 • Formació professionalizadora i/o especialitzada
 • Acompanyament a l’acreditació de competències

Programa Incorpora

És un programa d’intermediació laboral dirigit a persones en atur, que té en compte les seves necessitats  i les de les empreses/entitats. La finalitat del mateix és l’acompanyament d’aquestes persones en el seu procés de cerca activa de feina, alhora que intenta cobrir les necessitats de les empreses, mitjançant accions socialment responsables. Està finançat per l’Obra Social “La Caixa”.

Programa MAIS

Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania MAIS. L’objectiu d’aquest programa és incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania. Està cofinançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu de la UE.

Projecte d’inserció sociolaboral: orientació, acompanyament, formacions suport social i participació comunitària