Comunitat Activa

És un projecte d’inclusió social, impulsat per l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) que combina inserció laboral, suport i acompanyament social i participació comunitària. Pretenem donar eines i recursos a persones i famílies per sortir de situacions de vulnerabilitat a partir de la implicació de la Comunitat i l’impuls d’estratègies de transformació social.

El projecte neix a L’Hospitalet de Llobregat de la ma d’un grup de veïnes implicades que detecten un seguit de necessitats al barri i que es plantegen buscar aliances per impulsar una proposta que doni resposta a les necessitats de les persones d’una forma integral. Actualment disposem de dos punts Activa:  un ubicat a Hospitalet de Llobregat al districte de Collblanc-La Torrassa i un altre ubicat a Barcelona al districte de Sants Montjuïc.

Apostem per l’aplicació de models que reconeixen que totes les persones disposen d’un determinat capital competencial i per tant, son ocupables. El plantejament d’itineraris personalitzats permet realitzar recorreguts adaptats segons les necessitats i punts de partida de les persones tenint presents els factors estructurals, personals i competencials que condicionen el procés.

Factors